respectable

1 ENTRIES FOUND:
Save
respectable /rɪˈspɛktəbəl/ adjective
respectable
/rɪˈspɛktəbəl/
adjective
Learner's definition of RESPECTABLE
[more respectable; most respectable]
: considered to be good, correct, or acceptable : decent or correct in character, behavior, or appearance
: fairly good

— respectability

/rɪˌspɛktəˈbɪləti/ noun [noncount]

— respectably

/rɪˈspɛktəbli/ adverb