poliomyelitis

1 ENTRIES FOUND:
Save
poliomyelitis /ˌpoʊlijoʊˌmajəˈlaɪtəs/ noun
poliomyelitis
/ˌpoʊlijoʊˌmajəˈlaɪtəs/
noun
Learner's definition of POLIOMYELITIS
[noncount] medical
: polio