intransigent

1 ENTRIES FOUND:
Save
intransigent /ɪnˈtrænsəʤənt/ adjective
intransigent
/ɪnˈtrænsəʤənt/
adjective
Learner's definition of INTRANSIGENT
[more intransigent; most intransigent] formal
: completely unwilling to change : very stubborn

— intransigence

/ɪnˈtrænsəʤəns/ noun [noncount]

— intransigently

adverb