congressman

1 ENTRIES FOUND:
Save
congressman /ˈkɑːŋgrəsmən/ noun
plural congressmen /-mən/ /ˈkɑːŋgrəsmən/
congressman
/ˈkɑːŋgrəsmən/
noun
plural congressmen /-mən/ /ˈkɑːŋgrəsmən/
Learner's definition of CONGRESSMAN
[count]
: someone (especially a man) who is a member of a congress and especially of the U.S. House of Representatives