bosomy

1 ENTRIES FOUND:
Save
bosomy /ˈbʊzəmi/ adjective
bosomy
/ˈbʊzəmi/
adjective
Learner's definition of BOSOMY
informal