beadwork

1 ENTRIES FOUND:
Save
beadwork /ˈbiːdˌwɚk/ noun
beadwork
/ˈbiːdˌwɚk/
noun
Learner's definition of BEADWORK
[noncount]