antitank

1 ENTRIES FOUND:
Save
antitank /ˈæntiˌtæŋk/ adjective
antitank
/ˈæntiˌtæŋk/
adjective
Learner's definition of ANTITANK
always used before a noun