acrimonious

1 ENTRIES FOUND:
Save
acrimonious /ˌækrəˈmoʊnijəs/ adjective
acrimonious
/ˌækrəˈmoʊnijəs/
adjective
Learner's definition of ACRIMONIOUS
[more acrimonious; most acrimonious] formal
: angry and bitter

— acrimoniously

adverb