Salt Lake City

1 ENTRIES FOUND:
Save
Salt Lake City proper noun
Salt Lake City
proper noun
Learner's definition of SALT LAKE CITY
: U.S. city, Utah