Japanese

Save
1 Japanese /ˌʤæpəˈniːz/ noun
1 Japanese
/ˌʤæpəˈniːz/
noun
Learner's definition of JAPANESE
the Japanese : the people of Japan : Japanese people
[noncount] : the language of the Japanese
2 Japanese /ˌʤæpəˈniːz/ adjective
2 Japanese
/ˌʤæpəˈniːz/
adjective
Learner's definition of JAPANESE
: of or relating to Japan, its people, or their language