ECG

1 ENTRIES FOUND:
Save
ECG /ˌiːˌsiːˈʤiː/ noun
plural ECGs
ECG
/ˌiːˌsiːˈʤiː/
noun
plural ECGs
Learner's definition of ECG
[count]
: ekg